Ochrona Środowiska i BHP

ForgeX Polska Sp. z o.o., produkując odkuwki matrycowe i swobodnie kute dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i lotniczego, kieruje się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz mając świadomość swego wpływu na środowisko, spowodowanego wytwarzaniem odpadów produkcyjnych, emisją substancji zanieczyszczających oraz zużyciem energii i wody, zobowiązuje się do:

 • przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, mających zastosowanie w działalności produkcyjnej Spółki
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i sytuacjom awaryjnym oraz natychmiastowego reagowania w razie ich wystąpienia
 • ciągłej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami na stanowiskach pracy
 • identyfikowania aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy oraz zarządzanie aspektami znaczącymi
 • efektywnego i oszczędnego gospodarowania energią i wodą
 • prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniając odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska
 • utrzymania niskiej emisji substancji zanieczyszczających poprzez wdrażanie technik ochronnych zatrzymujących zanieczyszczenia oraz stosowanie substancji i materiałów o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko
 • prowadzenia ciągłych działań poprawiających stan ochrony środowiska oraz zapewnienia środków na inwestycje proekologiczne,
 • przeznaczania niezbędnych środków do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
 • ciągłego podnoszenia świadomości personelu, poprzez odpowiednie szkolenia wszystkich pracowników oraz informowanie o podjętych przez firmę inicjatywach.
 • zakomunikowania polityki BHP i ochrony środowiska pracownikom firmy oraz zapewnienia jej publicznej dostępności

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, przy jednoczesnym aktywnym działaniu na rzecz ochrony pracowników i zasobów naturalnych. W związku z tym normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska traktujemy na równi z normami produkcyjnymi i jakościowymi.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies. Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

X